GliderNet

Open Glider Network

Cílem projektu Open Glider Net sítě je vytvářet a udržovat jednotnou platformu pro sledování kluzáků i jiných letadel.
V současné době se OGN zaměřuje na sledování letadel vybavených FLARM , FLARM-kompatibilních zařízení nebo OGN tracker.

Následující odkazy se týkají sledování pohybu letadel.
Aby bylo možné vidět letadlo na mapě či v knize letů, musí být vybaveno zařízením na sledování letadel.
(FLARM , FLARM-kompatibilních zařízení nebo OGN tracker)

 

Mapa pohybu letadel GLIDERNET

Mapa pohybu letadel GLIDERTRACKER

Na této mapě jsou k vidění letadla která mají zařízení na sledování letadel.

 

Kniha letů

Seznam letadel a časů vzletů/přistání na letišti Broumov.